Nøkkelindikatorer / nøkkelfaktorer / nøkkeltall. 

 

Indikatorer som med måltall beskriver hvordan noe fungerer eller i hvilken tilstand ut fra målt ytelse.

 

(ISO 41011:2017: «measure that provides essential information about the performance».

 

Ytelsen måles ofte opp mot ”Best Practice”, kan være målt mot kostnads- eller kvalitetskrav, og kan gjelde bygninger/infrastruktur så vel som støttetjenester og service til arbeidsplasser og brukere.

 

Se også Tilpasningsgrad (TPG) og den norske definisjonen Hovedindikator for ytelse (KPI)

 

(OES)