Mål som gir relevant informasjon om ytelse når det gjelder levering av fasilitetstjenester
(NS-EN 15221-3).

Ytelse måles ofte mot antatt «Best Practice», og kan være målt mot kostnads- eller kvalitetskrav. Det som måles kan omfatte bygninger/infrastruktur og/eller støttetjenester og service til arbeidsmiljø og brukere/leietakere.

Se også Key Performance Indicators (KPI)

(OES)