Faktor brukt i KPI-systematikken til å beskrive ulike grader av tilpasningsdyktighet ut fra en samlet vurdering av fleksibilitet (F), generalitet (G) og elastisitet (E).

Ulike typer bygg vil ha ulike krav til TPG. Både TPG, F, G og E måles på en skala fra 0 (best) til 3 (dårligst). Tabellen viser et forslag til TPG som funksjon av FGE, og hvilke krav som typisk bør stilles til ulike typer bygg.

 

Tilpasnings-grad FGE Type bygg (eksempel) Forventet levetid
TPG 0 F = 0
G = 0
E = 0
Helse 45-70 år
TPG 1

F = 0-1
G = 0-1
E = 2

Kontor
Undervisning Bolig
Industri
15-45 år
15-55 år
45-70 år
45-75 år
TPG 2 F = 1-2
G = 2-3
E = 3
TPG 3 F = 2
G = 3
E = 3
Kultur 120-150 år

 

Kilde: Multiconsult

Se også Service Life Period (SLP) og Tilpasningsdyktighet