Selskapsform som opererer uavhengig av kommunens administrasjon, men med eget styre som sorterer direkte under kommunestyret. Kommunestyret kan gi foretaket stor økonomisk frihet, f.eks. en ramme for drift og en for finansi­ering.

Kommunelovens paragraf om kommunale og fylkeskommunale foretak trådte i kraft 1.1.2000.

Se også Selskapsformer og Selskapsmodeller i kommunal bygg- og eiendomsforvaltning