NS 3454:2012 Livssykluskostnader for byggverk definerer forvaltningskostnader som kostnader til eiendomsledelse, økonomisk styring og administrasjon.

Slike kostnader kan påløpe byggverket uansett om det er i bruk eller ikke. Selv om en mindre del av disse kostnadene kan være driftsavhengige, skal også disse posteres på forvaltningskostnadene.

I NS 3454:2013 er forvaltningskostnader samlet i hovedpost 2, med følgende underposter:

21 Skatter og avgifter
22 Forsikringer
23 Eiendomsledelse og administrasjon

 

Se også Forvaltning og Livssykluskostnader (LCC)