En overordnet funksjon som omfatter ledelse, planlegging og organisering av arbeidsoppgaver innenfor:

  • leietakeradministrasjon
  • skatter og avgifter
  • forsikringsavtaler
  • lover og forskrifter
  • økonomisk forvaltning (budsjett, regnskap, nøkkeltall, årskostnader, analyser)
  • administrativt ansvar
  • arealdisponering
  • HMS

Ref.: Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Se også Forvaltningskostnader (F)