Også kalt multiplikatormetoden.

I denne metoden blir eiendommene/investeringsobjektene verdivurdert på grunnlag av beregnet kontantstrøm (nettoleie/- avkastning) og yield, som indikator på avkastningskravet. Metoden har til nå hatt liten betydning for analyse av lønnsomheten ved utviklingsprosjekter.

(SFE)