«Yielden» er generelt en investerings løpende avkastning. Betegnelsen brukes i forskjellige situasjoner og kan ha ulik betydning. For eiendom er det direkteavkastningen av eiendommen ved kjøpstidspunktet.

Den kan beregnes som sum av årlige netto leieinntekter dividert på eiendommens verdi (kjøpesum) eller den kan beregnes med internrentemetode.

Se også Yieldmetoden.

(SFE)