NS-ISO 15686-1:2011  Building and construction assets - Service life planning - Part 1: General principles and framework
NS-ISO 15686-2:2012  Bygninger og konstruksjoner - Levetidsplanlegging - Del 2: Metoder for etablering av levetidsdata (eng)
NS-ISO 15686-3:2002  Building and construction assets - Service life planning - Part 3: performance audits and reviews
NS-ISO 15686-4:2014  Bygninger og konstruksjoner - Levetidsplanlegging - Del 4: Levetidsplanlegging ved bruk av IFC-basert bygningsinformasjonsmodellering (eng)
NS-ISO 15686-5:2008  Building and construction assets - Service life planning - Part 5: Life cycle costing
NS-ISO 15686-7:2006  Building and construction assets - Service life planning - Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data from practice
NS-ISO 15686-8:2013  Bygninger og konstruksjoner - Levetidsplanlegging - Del 8: Referanse for levetid og levetidsestimering (eng)
NS-ISO 15686-9:2008  Building and construction assets - Service life planning - Part 9: Guidance on assessment of service-life data
NS-ISO 15686-10:2010  Building and construction assets - Service life planning - Part 10: When to assess functinal performance
NS-ISO 15686-11:2006  Building and construction assets - Service life planning - Part 11: Terminology

 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning