Det finnes svært mange standarder med tilknytning til fagområdet bygg og eiendom.  

Innenfor rammene av denne ordboka er målet å gi en oversikt over standarder som beskriver typiske prosesser og aktiviteter knyttet til FDV, eiendomsutvikling og fasilitetsstyring. Tekniske metode- og ytelsesstandarder for bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, tekniske installasjoner, materialer og produkter er derimot ikke med i oversikten her.

Litt om betegnelsene på standardene:

  • NS betyr at standarden er vedtatt som norsk standard, se Norsk Standard (NS)
  • EN betyr at standarden er vedtatt som europeisk standard innenfor EU- og EØS-området, se Europeisk Standard (EN).
  • ISO betyr at standarden er vedtatt av det internasjonale standardiseringsforbundet. ISO-standardene blir ikke automatisk Norsk Standard, men et utvalg av dem fastsettes som NS-ISO-standarder, se Internasjonal Standard (ISO)

Standardene i ordboka er gruppert i følgende kategorier: