NS 3420 er en serie standarder for anbudsbeskrivelse av ulike typer ytelser og arbeider. De enkelte delstandardene (A-Z) deler opp arbeidene i entydige poster.

Standardene inneholder beskrivelser av ytelser og delprodukter med krav til materialer, utførelse, toleranser, prøving, kontroll og mengdeberegning.

De kan også brukes også i forbindelse med kalkulasjon, oppfølging og kvalitetssikring av BA-arbeider, samt til drift og vedlikehold og ved restaurering og rehabilitering.

Tabellen gir en oversikt over alle gyldige deler av NS-3420-serien pr. 2017.

 

 

Til hovedartikkel Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning