Perioden mellom hver gang det er nødvendig med ombygging eller tilpasning av en bygning.

Hvis SLP er kort (f.eks. i sykehusbygg) vil det være lønnsomt å investere i høy tilpasningsdyktighet i forhold til å rive og bygge nytt. Hvis SLP er lang og bygget kan drives som det gjør i lang tid framover, vil det antagelig være ulønnsomt å gjøre investeringer for å bedre tilpasningsdyktigheten.

Se også Tilpasningsdyktighet og Tilpasningsgrad (TPG)