En bygnings egenskaper på overordnet nivå.

F.eks. inneholder NFBs nøkkeltalldatabase profildata i form av en tilstandsanalyse av utvalgte nøkkelindikatorer for byggets egenskaper mht. teknisk tilstand, funksjonalitet og innemiljø. Samme prinsipp er benyttet i MultiMap.

Profildataundersøkelser kan brukes til å gi en grov oversikt over en bygnings eller bygningsmasses tilstand, egenskaper og verdi.