Modell for verdifastsettelse og tilstandskartlegging av større bygningsmasser, utviklet av Multiconsult. Modellen er modulbasert, med moduler for tekniske-, funksjonelle-, miljømessige- og tilpasningsdyktige egenskaper. Kartlagte egenskaper måles mot egenskapskrav fra bygningenes kjernevirksomhet slik at vurderinger for tiltak kan gjennomføres. Målet er å få oversikter som et av flere «baktepper» for strategiske beslutninger.

Metoden omfatter

  • kartlegging av overordnet tilstand for en bygningsmasse (ved hjelp av en overordnet tilstandsvurdering)
  • kartlegging av oppgraderingsbehovet
  • kartlegging av bygningsmassens overordnede verdi

Bereningsmodellen bygger på følgende formler:

  • Teknisk verdi (gjenskaffelsesverdi) = Tomteverdi + Nybyggverdi – Verdireduksjon (oppgraderingsbehov til TG 1)
  • Grunnlag for beregning av kapitalkostnad = Teknisk verdi – Korreksjon for «utilpasshet» (funksjonalitet, bygningstype, byggeår).

Metoden er benyttet på ca. 13 mill. m2 offentlig bygningsmasse i Norge.

Se også Verdivurderingsprinsipper for eiendom og Profildata