Periodisk vedlikehold er arbeider som utføres regelmessig for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje eller bruk. Periodisk vedlikehold har en preventiv virkning og forebygger skader, f.eks. maling eller utskifting av slitedeler i installasjoner. Periodisk vedlikehold kan både være intervallbundet og tilstandsbasert. I sistnevnte tilfelle gjennomføres en tilstandsanalyse for å se om det antatte arbeidet er nødvendig eller ikke.

I NS 3454:2000 ble kostnadene ført under post 42 Planlagt vedlikehold. I NS 3454:2013 hører slike arbeider inn under post 32 Vedlikehold.

Se også Tilstandsbasert vedlikehold