Oppgjørsformene i BAE-næringen kan deles i to hovedgrupper: Faste priser og regningsarbeider.

Faste priser

Faste priser kan ha følgende former:

  • Enhetspriskontrakt med avtalt pris pr. mengdeenhet og betaling etter oppmålte mengder.
  • Fastpriskontrakt som ikke reguleres pga. lønns- og prisendring.
  • Fikssumkontrakt (rundsumkontrakt) som gir en fast, ikke regulerbar pris for et definert arbeid.
  • Fastsumkontrakt som gir fast pris for et definert arbeid, men med regulering for lønns- og prisendring.

Regningsarbeider

Regningsarbeider (betaling i henhold til medgåtte kostnader) kan ha følgende former:

  • Kontrakt med faste timepriser. Prisen beregnes på grunnlag av medgåtte timer og avtalte timepriser.
  • Kontrakt med prosentpåslag. Prisen beregnes på grunnlag av medgåtte kostnader pluss et prosentvis påslag til entreprenøren.
  • Kontrakt med fast påslag. Medgåtte kostnader pluss en fastsatt sum til entreprenøren.
  • Kontrakt med insitament. Byggherren og entreprenøren deler tap eller fortjeneste ved avvik fra fastsatt kostnadstak.
Kilde: T. Bølviken, Veidekke ASA

 

Se også Entrepriseformer og Kontraheringsformer.