Interesseforening for offentlige og private bygg­forvaltere som ble opprettet i 1970. Sommeren 2001 ble virksomheten for byggrelaterte aktiviteter skilt ut i en egen forening, Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)

NFV arbeider for å øke forståelsen for hvilken betydning vedlikehold og forvaltning har for privat og offentlig virksomhet. Arbeider gjennom kurs og konferanser, studiereiser, infor­masjon og prosjektarbeid. Sekretariat tilknyttet Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) . Medlem av European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS).

Norsk Forening for Vedlikehold (NFV)

Lenke til hjemmesiden: Norsk Forening for Vedlikehold