NBEF ble etablert 1. nov 2002 med utgangspunkt i Norsk Forening for Vedlikeholds avdeling for bygg- og eiendomsforvaltning (etablert 2001). Formålet med foreningen er å samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomsforvaltning. NBEF skal bistå medlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet, medlemmene. NBEF skal være medlemmenes foretrukne arena for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse i Norge.

NBEF er et møtested for Foreningen nøkkeltall for benchmarking (nfb), offentlige myndigheter samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner. NBEF er representert i en rekke styrer, råd og utvalg, og legger stor vekt på å påvirke rammebetingelsene gjennom næringspolitisk arbeid.

NBEF er medlem av BAE-rådet og European Facility Management Network (EuroFM).

Foreningens formål er å

  • Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomsledelse

  • Bistå medlemmene med å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging.

  • Definere og sette agenda for byggherre, eier-, leietaker- og eiendomslederrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler.

  • Utvikle og formidle beste praksis og kommunisere eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet.
 

Norges bygg-og eiendomsforening

Lenke til hjemmesiden: http://www.nbef.no/

(SB)