Nettverksforening stiftet i 1993, som organiserer 100 nasjonale FM-foreninger, utdannings- og forskningsinstitusjoner i 23 europeiske land. Formålet er å fremme kunnskapen om FM i Europa. EuroFM er organisert i tre forum for hhv. forskning, utdanning og praktisk anvendelse.

Flere av de nasjonale foreningene er IFMA-chapters (se International Facility Management Association (IFMA)).

Ekstern lenke: EuroFM