Høring etter plan- og bygningsloven er en lovfestet prosedyre i forbindelse med offisiell bekjentgjøring av regional planstrategi og regionale planer, kommunalt planprogram, kommuneplan, reguleringsplan og konsekvensutredninger. Ut over det som fremgår av fremgangsmåter for offentlig ettersyn er det ikke nærmere angitt i hvilke faser av planleggingen eller på hvilken måte høringen bør finne sted.

Reglene om høring av kommunale planer er gitt i plan- og bygningslovens § 11-14 (kommuneplan) og § 12-10 (reguleringsplan).

Se også Offentlig ettersyn.

(SFE)