Offentlig ettersyn er i kommunenes planlegging en lovbestemt form for offisiell bekjentgjøring av lovbestemte planforslag slik at alle dem det måtte angå kan komme med innspill til planforslaget for det innstilles for vedtak. Det gjelder både kommuneplanen og reguleringsplanene, jf. høring av planforslag.

(SFE)