Grønn materialguide gir en oversikt over miljøegenskaper til ulike bygningsmaterialer. Den er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context AS og er støttet av Direktoratet for Byggkvalitet.

Lenke: Grønn materialguide

Se også Helse- og miljøskadelige stoffer