En bygnings funksjonalitet er både et uttrykk for bygningens egenskaper i forhold til kjernevirksomhetens behov og for dens innretning i forhold til en hensiktsmessig teknisk drift.

I samme betydning brukes også ordet egnethet. Bygningers egnethet i bruk, atså bygningers brukskvalitet, handler om hvordan bygninger kan hjelpe organisasjoner til å nå sine mål og til å oppfylle brukernes tilfredshet. Egnethet handler derfor om hvorvidt bygninger kan bidra til effektiv drift både for kjernevirksomheten og for støttefunksjonene (FM).

Kilde: Nora J. Klungseth og Geir K. Hansen i artikkel i FDV-bladet 01:2009.

Se også Funksjonalitet og tilpasningsdyktighet