Kombinasjonen av funksjonalitet/egnethet og tilpasningsdyktighet gir uttrykk for en bygnings utviklingspotensial og verdi på lengre sikt.

Sammenhengen mellom funksjonalitet og tilpasningsdyktighet

Figur: Sammenhengen mellom funksjonalitet/egnethet og tilpasningsdyktighet.
          Kilde: Larsen og Bjørberg, 2004.

Høy funksjonalitet og høy tilpasningsdyktighet gir grunnlag for store, langsiktige investeringer, mens lav funksjonalitet og tilpasningsdyktighet indikerer begrensede framtidsmuligheter.

Et bygg med god funksjonalitet, men dårlig tilpasningsdyktighet, kan likevel være lønnsomt så lenge eksisterende drift kan videreføres uten store tilpasninger eller endringer. Motsatt kan et bygg med god tilpasningsdyktighet men dårlig funksjonalitet være lønnsomt på sikt ved funksjonell oppgradering eller endret bruk.

(SB)

Se også Funksjonalitet, Tilpasningsdyktighet og Tilpasningsgrad (TPG)