Arealbrukstettheten, eller bare tetthet, brukes for å karakterisere den fysiske utnyttelsen av grunnareal til byggeformål, vanligvis med angivelse av gulvareal og annet bygd areal i forhold til grunnareal for den enkelte byggetomt eller større områder.

Arealbrukstettheten betegnes i reguleringssammenheng som Bebygd areal (BYA) iht. NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Se også Arealberegning av bygninger

(SFE)