Bebygd areal er byggverkets «fotavtrykk» på grunnarealet beregnet i kvadratmeter, dvs. det grunnareal som byggverket med definerte unntak legger beslag på. Det vil således omfatte utkragede deler og andre konstruksjonsdeler av bygningen, overbygd areal, parkeringsareal etc. på den enkelte byggetomt.

BYA kan også angis i prosent av størrelsen på byggetomten.

Se også Arealbrukstetthet og Arealberegning av bygninger

(SFE)