MIM 10.08.2020

Det er lagt til tre nye artikler i dag, 10.08.2020:

1. Den ene gjennomgår definisjoner av Former for vedlikehold iht. NS-EN 13306:2017 Vedlikeholdsterminologi.

2. Den andre artikkelen gir forslag til definisjoner på begrepene Altan, veranda, balkong, terasse etc.

3. Den tredje artikkelen gir en oversikt over betegnelser på ulike kategorier rådgivende ingeniører.