Utsatt overskjøting skjer når selger og kjøper inngår kjøpekontrakt av fast eiendom, men samtidig avtaler de å utsette den formelle overføringen til selge og dermed tinglysingen.

Avtalen som må involvere opprinnelig selger, må i så fall innebære at opprinnelig selger forplikter seg til å utstede skjøte som tinglyses på senere tidspunkt når den reelle overdragelsen finner sted til den som utbygger har inngått kjøpsavtale med og dermed definert som kommende hjemmelshaver, jf. blanke skjøter.

I disse tilfellene kan hjemmelsoverføringen for nyprodusert eiendom skje direkte fra opprinnelig selgers til utbyggeres kjøpere. Unngåelse av dokumentavgift på utviklerleddet for nyproduksjon av eiendom er en viktig grunn til å velge utsatt overskjøting, jf. «sikkerhetspakke».

(SFE)