TreSenteret er et bindeledd mellom NTNU, byggenæringen og skog- og trenæringen. Formålet er å arbeide for økt verdiskaping i hele verdikjeden for skog- og treprodukter, og for økt bruk av tre som bærekraftig materiale. Formålet søkes primært nådd gjennom å styrke trematerialets rolle i undervisning og forskning ved NTNU, og ved å legge til rette for samarbeid mellom NTNU og skog- og trenæringen, og andre bedrifter, institusjoner og miljøer som ønsker å bidra til måloppnåelsen.

Tresenteret skal i samarbeid med NTNU sikre god studentrekruttering og utdanning av kandidater med høy kompetanse knyttet til bruk av tre. Tresenteret skal stimulere til utviklingsfokus i næringen og gjennom dette bidra til økt lønnsomhet i verdikjeden fra skog til marked.

Logo

Lenke til hjemmesiden: http://www.tresenter.no/