Et syndikert lån gis av flere långivere, vanligvis med varierende andeler til en låntaker.

(SFE)