Returselskapet er et non-profitt selskap som samler inn kasserte PCB-ruter over hele landet og sørger for at disse blir trygt behandlet. Ruteretur er eid av bransjen selv, via sentrale organisasjoner i bygg- og anleggsbransjen.

Ruteretur ble etablert i 2002 for å hindre at isolerglassruter fra 1960- og -70-tallet som inneholder miljøgiften PCB, skulle komme på avveier. Ruteretur har de siste årene samlet inn ca. 50 000 PCB-ruter årlig.

Lenke til hjemmesiden: http://www.ruteretur.no/