Refusjonspliktig eiendom er eiendommer som i sin helhet eller for nærmere avgrensede deler har refusjonspliktig areal slik refusjonsenheten er avgrenset.

Eier av refusjonspliktig eiendom er ansvarlig for betaling av utlignet refusjonsbeløp.

Endelig fastsatt refusjonskrav har panterett i refusjonspliktig areal og er tvangsgrunnlag for utlegg.

Referanse: Plan- og bygningsloven, § 18-6

Se også Refusjon og Refusjonsenhet

(SFE)