Realavkastningen er det utbytte av en investering som overskrider inflasjonsraten i det aktuelle tidsrom.

(SFE)