Aktiviteter som utgjør den særegne og uunnværiige kompetansen til en organisasjon i organisasjonens verdikjede.
Merknad: Grensesnittet mellom primære aktiviteter og støttetjenester bestemmes av hver organisasjon individuelt.
Dette grensesnittet må oppdateres jevnlig.
(NS-EN 15221-1)