Oppvarmet areal (OPA) brukes som begrep i Enovas bygningsstatistikk.

I standardene for passivhus og lavenergibygninger (NS 3700 og NS 3701), er begrepet definert som «oppvarmet del av bruksarealet», dvs. den delen av bruksarealet (BRA) som tilføres varme fra bygningens varmesystem, og som er omsluttet av bygningens klimaskjerm (jf. NS 3031 og NS 3940). 

OPA brukes til å utarbeide nøkkeltall som gjenspeiler energiforbruket for arealer som tilføres energi.