Planlagt og beskrevet fremgangsmåte som skal sikre at problemer som ikke kan løses innen avtalt tid, raskt kan overføres til riktig ansvarsnivå for egnet alternativ løsning.

(NS-EN 15221-2:2006: Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring)