Norsk forening for kvalitet og risikostyring (NFKR) er et kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Medlemsmassen består av både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter, herunder en rekke offentlige og private bygg- og eiendomsaktører. 

NFKR arrangerer to større konferanser i året i tillegg til kurs og lokale medlemsmøter i regi av åtte regionale nettverksgrupper.

Lenke til hjemmesiden: http://nfkr.no/