Database over samtlige byggevarer som omsettes gjennom byggevarehandelen i Norge. Utviklet fra Byggkatalogen, men er nå et oppslagsverk for hele verdikjeden og en datakilde for økonomi- og handelssystemer. Fra 2017 er informasjonen i NOBB gratis tilgjengelig. Driftes av Byggtjeneste

Lenke: Norsk Byggevarebase