Nordisk FoU-prosjekt finansiert av Nordic Innovation Center og institusjoneri alle de nordiske land. Statsbygg var prosjekteier med Multiconsult som prosjektleder. Arbeidet endte med forslag til et felles klassifikasjonssystem for LC med følgende hovedposter:

  1. Kapital
  2. Administrasjon
  3. Drift
  4. Vedlikehold
  5. Utvikling
  6. Forsyning
  7. Renhold
  8. Service/støtte

Det er aktuelt å legge forslaget til grunn ved revisjon av NS 3454.