Dette vil si opptak av lån for å utbetale flere andre lån/annen kreditt. Såkalte konsolideringslån oppnås til lavere fastrente/kapitalkostnader enn de lånene det erstatter.

(SFE)