Hoved- og tilleggsdel var definert i tidligere NS 3940, men ble tatt ut ved revisjonen i 2007. Begrepene brukes fortsatt i veileder om Grad av utnytting (KMD, 2014), men er ikke definert.

I tidligere NS 3940 ble begrepene brukt slik:

  • boliger omfatter hoveddelen alle oppholdsrom inkl. våtrom, gangareal og trapp mellom slike rom. Tilleggsdelen omfatter
    • øvrige deler av en bruksenhet som egne boder, garasje, tekniske rom, åpne deler m.v. og
    • felles deler som boder, vaskeri, garasje, tekniske rom, portrom, felles trapper m.v.

  • næringsbygg, institusjonsbygg m.v. omfatter hoveddelen alle bruksenheter i sin helhet (privat hoveddel) og fellesrom som brukes av flere enheter til arbeid, hvile eller hygiene, f.eks. møterom, spiserom, resepsjon, toalett (felles hoveddel). Tilleggsdelen omfatter felles arealer som oppbevaringsrom, garasje, trapper og heiser, rom for bygningens drift og vedlikehold, portrom m.v.

Se også Arealberegning av bygninger