Ordet er hentet fra finansteorien og anglo-amerikansk terminologi. Det betyr å gardere eller beskytte seg mot usikkerhet. I eiendomsutvikling/-forvaltning innebærer det å plassere penger i fast eiendom som forventes å stige i verdi, alternativt holde seg på et nivå som forventes å bli like tilfredsstillende som i alternative plasseringer.

(SFE)