Forening for bygg- og eiendomsforvaltere innen sykehussektoren. Sektoren forvalter ca 5,0 mill. m2 bygningmasse