Forskning- og utviklingsarbeid er definert som kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn, og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser.

Begrepet ble definert av OECD i 1963, primært for bruk til statistikkformål. 

Kilde: Store norske leksikon

Eng.: Research and development (R&D).