FDVU-filosofien er illustrert i figuren nedenfor.

  • Når bygget tas i bruk, oppfyller det de krav som var forutsatt på planleggingsstadiet (eventuelt tilnærmet pga. byggefeil eller mangler) (horisontal stiplet linje).

  • Gjennom prosjekterings- og byggefasen kan kravene til nybygg ha økt (stigende stiplet linje).

  • I bruksfasen vil bygget gjennomgå naturlig slitasje og kvalitetsforringelse som med jevne mellomrom må kompenseres ved vedlikehold og utbedring.

  • For å etterkomme nye krav, må det foretas en utvikling eller oppgradering av bygget.

Bærekraftig bygging vil si å utvikle bygget slik at det stadig kan oppfylle nye krav og dermed forlenge sin levetid.

 Kilde: S. Bjørberg

«Fra forvaltning til forretning» er et uttrykk for utviklingen fra tradisjonell bygg- og eiendomsforvaltning, hvor FDVU var regnet som en utgiftspost, til Facility Management (fasilitetsstyring) hvor byggene betraktes som investerings-/forretningsobjekter med stadig økende marked for tilpassede lokaler og servicetjenester overfor kjernevirksomheten/leietakerne.