NS 3032 Bygningers energi- og effektbudsjett fastlegger hvilke poster som skal inngå i et energi- eller effektbudsjett og angir metoder for å kontrollere energi- og effektforbruk i bygninger.

Energi- og effektbudsjett omfatter følgende hovedposter:

1 Oppvarming
2 Ventilasjon
3 Varmtvann
4 Vifter/pumper
5 Belysning
6 Diverse
7 Kjøling
8 Utendørs

Standarden inneholder veiledende verdier for energi- og effektbehov for ulike bygningstyper.