Eiendomsregistrering innebærer tildeling av fast eiendoms identifikasjon med bl.a. gårds- og bruksnummer, innføring av eiendomsenhetens dokumentasjon i matrikkelen og i rettighetsregisteret (tinglysing i grunnboken).

Eiendomsregistreringen skal identifisere og dokumentere det fysiske eiendomsobjektet og godtgjøre offisielt hvem som innehar eiendomsrett, dvs. grunnbokshjemmel/eiendomsrett og andre retter til tillatte former for bruk og utnyttelse av eiendommen.

(SFE)