Digibygg er et overordnet prosjekt i Statsbygg som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter.

Målet er å gjennomføre papirløse byggeprosjekt der alle involverte tar i bruk de beste digitale løsningene på markedet. Prosjektet har en felles digital modell for planlegging, prosjektering, bygging, drift og forvaltning. Drifts- og vedlikeholdsystemet inkluderer stordata, sensorteknologi, fjernstyring av eiendomsdriften, fibernettverk som erstatter kabling osv. Bygget skal være et lærende bygg, der tilbakemeldinger fra brukerne automatisk fører til optimalisering av ytelser i bygget.

Prosjektet ble lansert i 2016, og de første byggeprosjektene ble satt i gang i 2017.

Kilde: Statsbyggs informasjonsside om Digibygg