Dekningsgraden er dekningsbidraget beregnet i prosent av salgspris/omsetning.

Relatert til eiendom blir beregninger av dekningsgrad ofte brukt ved verdi- og lønnsomhetsberegninger. Prisen som blir brukt i beregningene kan således enten være oppnådd eller kalkulert. Den kan som dekningsbidraget beregnes per enhet gulvareal for både salg og utleie.

(SFE)