DAK - Dataassistert konstruksjon.

DAP - Dataassistert prosjektering. 

Konstruksjon og teknisk tegning som utføres ved hjelp av dataprogrammer. 

Eng.: CAD - Computer Aided Design